korak 1: ugovaranje

Inicijalni korak u pristupanju member banke MultiCard mreži je definisanje detalja biznis modela i potpisivanje standarnih ugovora.

  • Member banka potpisuje ugovor sa MultiCardom
  • Member banka potpisuje ugovor sa Partner bankom

korak 2: implementacija

Uz minimalno prilagođavanje implementacija member banke u MultiCard završava se u kratkom roku i praktično bez radnog angažovanja zaposlenih u banci.

  • Member banka upućuje svom procesoru Zahtev za povezivanjem sa MultiCardom
  • MultiCard i procesor buduće banke članice podešavaju parametre, povezuju se i prilagođavaju izveštavanje potrebama member banke
korak 3: pružanje usluge

Po uspešno sprovedenom acceptance testu servis se pušta na bankomatima i korisnicima se kroz brojne marketinške kanale, na mestu primene i kroz različite medije, upućuje poruka i poziv da BEZ PROVIZIJE koriste MultiCard bankomate.

Korisnicima debitnih platnih kartica banke članice mreže na našim bankomatima omogućeno je podizanje novca BEZ PROVIZIJE!


POSTANITE BANKA ČLANICA MULTICARD DELJENE MREŽE BANKOMATA: i Bez investicije povećajte zadovoljstvo postojećih i steknite nove korisnike.


MultiCard deljenu mrežu čine banke u jednom od dva moguća statusa Partner i Member:


picture

Partner banka REZERVED! obezbeđuje novac za redovno punjenje bankomata i sklapa bilateralni ugovor sa budućom bankom članicom

Member bankom OPEN! Za sve ostalo zadužen je MultiCard – JEDNA MREŽA/JEDAN PARTNER

Svaka banka može postati članica MultiCard-a nezavisno od svog accuiring procesora (banke članice zadržavaju svoje procesore i način rada)

Dugogodišnja tradicija odgovornog poslovanja osnivača MultiCarda u pružanju usluga bankarskom sektoru u Srbiji i regionu garant je pouzdanosti servisa i fer poslovanja. Ipak najveća atraktivost MultCard-ove ponude pored očiglednih prednosti za korisnike banke, ogleda se ponajviše u benefitu banke kroz enormnu uštedu. Budžet banke, po ovom modelu bio bi rasterećen ne samo od investiranja u kupovinu bankomata, već i od visokih troškova instaliranja, održavanja, deponovanja gotovog novca, zakupa prostora i drugih neophodnih uslova za uspostavljanje sopstvene mreže bankomata.