Banke članice
Svaka banka koja danas posluje na srpskom tržištu potencijalni je član MultiCard mreže.

Bez obzira na to ko je accuiring procesor banke, kakav protokol koristi na svojim bankomatima, kakav CMS danas koristi kao i utvrđeni način rada na koji je navikla svaka banka se uz minimalno prilagođavanje sa strane MultiCard switch-a i skoro bez učešća zaposlenih u banci može implementirati u Multicard mrežu.

 

Na MultiCard bankomatima moguće je realizovati sve uobičajene servise: podizanje novca, upit u stanje, štampa izveštaja.

Pored uobičajenih servisa MultiCard nudi bankama mogućnost uvođenja naprednih dodatnih servisa na bankomatima:

TopUp (dopune za mobilni), promena PIN-a, plaćanje računa i druge.

 

Kroz adekvanto pripremljenu strategiju i angažovani pristup u promociji servisa cilj nam je da banka članica praktično bez investicija poveća zadovoljstvo postojećih i stekne nove korisnike. Rastite zajedno sa nama!

Banka Poštanska štedionica Od 10.07.2018. na MoneyGet® bankomatima možete da podižete gotovinu po istim uslovima kao i na bankomatima Banke Poštanska štedionica!Klijentima Banke Poštanska ...
Piraeus Banka A.D. Beograd Lakše do gotovine sa Piraeus karticama   Piraeus banka je ulaskom u MultiCard sistem povećala broj lokacija na kojima je omogućeno podizanje novca pod istim uslovima koji važe za ...
Sber Banka a.d. Beograd Sberbank Srbija deo Multicard mreže bankomata   Sberbanka Srbije je u skladu sa svojom poslovnom politikom pružanja vrhunskih proizvoda i usluga svim sadašnjim i budućim ...
AIK Banka AD Beograd AIK Banka, domaća i jaka, postala je nova članica MultiCard mreže bankomata. AIK Banka je ovako još jednom pokazala spremnost na uvođenje inovativnih procesa i servisa okrenutih ...
Erste Banka AD Novi Sad U duhu već više puta oprobanog recepta Erste Banka ponovo donosi zadovoljstvo svojim korisnicima.   „Uspostavljanjem saradnje sa MultiCard-om Erste Banka želi ...
USKORO JOŠ BANAKA ČLANICA!