Piraeus Banka A.D. Beograd
multicard član

Piraeus Banka A.D. Beograd

Lakše do gotovine sa Piraeus karticama

 

Piraeus banka je ulaskom u MultiCard sistem povećala broj lokacija na kojima je omogućeno podizanje novca pod istim uslovima koji važe za bankomate matične Banke.

Naime, svim korisnicima platnih kartica iz portfolia Piraeus banke sada je na raspolaganju još veći broj lokacija na kojima mogu da podignu svoja sredstva bez naplate provizije na dobro poznatom interfejsu ekrana uobičajom za sve bakomate Piraeus banke.