Erste Banka AD Novi Sad
multicard član

Erste Banka AD Novi Sad

U duhu već više puta oprobanog recepta Erste Banka ponovo donosi zadovoljstvo svojim korisnicima.

 

Uspostavljanjem saradnje sa MultiCard-om Erste Banka želi da svojim klijentima omogući pristup gotovini bez provizije na znatno većem broju lokacija nego što je to do sada bilo moguće", izjavila je Aleksandra Ognjanović, direktorka Direkcije alternativnih kanala distribucije Erste Bank a.d. Novi Sad.

Klijenti Erste Banke novac na MultiCard bankomatima mogu da podižu pod istim uslovima kao i na bankomatima Erste Banke, tj. bez provizije za korišćenje debitnih kartica i sa identičnom provizijom za korišćenje kreditnih kartica.