AIK Banka AD Beograd
multicard član

AIK Banka AD Beograd

AIK Banka, domaća i jaka, postala je nova članica MultiCard mreže bankomata.
AIK Banka je ovako još jednom pokazala spremnost na uvođenje inovativnih procesa i servisa okrenutih prvenstveno zadovoljstvu svojih klijenata.

Klijenti AIK Banke dobili su tako široku mrežu automatskih isplatnih šaltera na kojima mogu da podižu novac pod istim uslovima kao i na bankomatima AIK banke.

S obzirom na trenutnu rasprostranjenost MultiCard bankomata kao i na ambiciozan plan širenja mreže AIK Banka će na ovaj način doći do svojih korisnika na mnogo većem broju mesta nego što je to do sada bio slučaj.