najnovije vesti
Novosti iz MultiCarda

Piraeus banka pristupila MultiCard mreži bankomata 01 DEC 2014 Piraeus banka AD Beograd je, početkom decembra, postala članica MultiCard ...
AIK Banka pristupila MultiCard mreži 23 APR 2014 Ekspanzivno širenje svoje poslovne mreže AIK Banka nastavilja kroz ...
PBB i KBC prestale sa radom i učešćem u MultiCard mreži 28 OKT 2013 Odlukom Ministarstva finansija Republike Srbije od ponedeljka 28/10/2013 svi ...

multicard ukratko
MultiCard je nezavisna mreža bankomata deljena između više banaka članica...

Korisnicima debitnih platnih kartica banke članice mreže na našim bankomatima omogućeno je podizanje novca BEZ PROVIZIJE!

picture

 

Dugogodišnja tradicija odgovornog poslovanja osnivača MultiCarda u pružanju usluga bankarskom sektoru u Srbiji i regionu garant je pouzdanosti servisa i fer poslovanja. Ipak najveća atraktivost MultCard-ove ponude pored očiglednih prednosti za korisnike banke, ogleda se ponajviše u benefitu banke kroz enormnu uštedu.

 

Saznajte više

banke članice
Banke u sistemu bez provizije...

Erste Banka AD Novi Sad AIK Banka AD Beograd Sber Banka a.d. Beograd Piraeus Banka A.D. Beograd